Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
COMMUNICATION INFORMATICS 
HOMEPAGEFACULTY OF COMMUNICATIONS
General Information
Bilişim ve iletişim teknolojileri hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bilginin ve iletişimin son derece önemli olduğu çağımızda, teknoloji, enformasyon iletişimini daha hızlı ve daha keskin yapabilmek için sürekli bir gelişim içerisindedir. Enformasyon iletişimini sağlayan aygıtların temel çalışma gereksinimleri süreci elektronik tabanlı hale getirmektedir. Bilgisayar teknolojilerinin getirdiği bu elektronikleşme ile birlikte tüm dünyada büyük bir dönüşüm yaşanmış ve devlet birimlerinden iş çevrelerine kadar “bilişim toplumu” olarak adlandırılan büyük bir kesim, yaşamlarını bilişim ve iletişim teknolojilerinin getirdiği bu yeni elektronik ortama uyum sağlayacak şekilde düzenleme çabasına girmiştir. Bölüm, bilişim ve iletişim teknolojilerinin toplumda yarattığı değişiklikleri bilimsel olarak açıklayabilecek, içinde yaşadığımız yeni iletişim ortamlarını gerek teknik gerek toplumsal açıdan çözümlemiş, kurumların ve bireylerin işlerindeki üretkenliğini artıran, uygulamalara hâkim, bilişim okur-yazarlığından teknolojilerin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede bilinçli bilişim kullanıcıları ve araştırmacıları kitlesi yetiştirmeyi hedeflemektedir. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde lisans programına öğrenci alınması planlanmaktadır.
Design ~GAÜN WebTeam