Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 
HOMEPAGEÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
General Information
2003- 2004 Eğitim- Öğretim yılında açılmış mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Çocuk Gelişimi Programı gelişen teknolojiye, eğitim yaklaşımlarına, kamu ve özel sektör gereksinimleri ile orta öğretimden meslek yüksek okullarına, meslek yüksek okullarından lisans eğitimine geçişte uyumluluğu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Programın öğretim dili Türkçe olup, öğretim süresi iki yıldır. Yıllık öğrenci kontenjanı 50'dir. Eğitim- Öğretim 08:10 - 17:00 saatleri arasındadır. Eğitim – Öğretim iki büyük sınıfta ve çocuk gelişimi programı için özel olarak hazırlanmış drama odasında devam etmektedir. Sınıflarımızda projeksiyon cihazı bulunup derslerde kullanılmaktadır.

Çalışma Alanları:

Çocuk Gelişimi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Kız Teknik ve Meslek Liseleri, İlköğretim Okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi Okul Öncesi Eğitim Kurumları'nda, Rehabilitasyon Merkezleri, çocuk kulüpleri , özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda istihdam edilirler.


Programın Vizyonu:

Vermiş olduğumuz eğitimle, çocuk gelişimi alanında bilgi düzeyi yüksek, vasıflı öğretmen asistanı yetiştiren en iyi yüksek okul olmak amacımızdır. İki yıllık eğitim öğretim süresince teorik ve pratik uygulamalı dersler yardımıyla alanda başarılı eğitimcilerin alt yapılarını hazırlayarak kamu ve özel sektörde hizmet verecek okul öncesi eğitimde ve kaynaştırma eğitiminde görev alabilecek öğretmen asistanı yetiştirmeyi göz önünde bulundurmaktayız.


Programın Misyonu:

Okul öncesi eğitim dönemi çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu alanda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Çocuk gelişimi alanında bilgi düzeyi yüksek, vasıflı öğretmen asistanı yetiştiren bir programdır.
Design ~GAÜN WebTeam