Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ELECTRONIC COMMUNICATION TECHNOLOGY PROGRAM 
HOMEPAGEDEPARTMENT OF ELECTRONICS AND AUTOMATION
Announcements / Documents
General Information

Elektronik Haberleşme Programı 2009 yılında açılmış ve bu programımızda 30 öğrenci ile eğitim-öğretime başlanmıştır.

Haberleşme ve iletişim alanında yaşanan teknolojik gelişmeler, tüm sektörler içerisinde, haberleşme sektörünün ve özellikle bu sektörün en önemli yapı taşı ve altyapısı olarak nitelendirilebilecek olan elektronik haberleşme konusunun önemini her geçen gün artırmaktadır. Bunun sonucu olarak sektörle ilgili yatırımlar büyümekte ve bu alanda istihdam edilecek kalifiye işgücüne duyulan ihtiyaç da aynı oranda artmaktadır.

Elektronik Haberleşme Programı'nın amacı ise günümüzde önem kazanan iletişim teknolojileri hakkında yeterli bilgi, beceri, proje ve tasarım gücüne sahip, gelişme ve yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini özümsemiş teknikerler yetiştirmektir.

Elektronik Haberleşme Programından mezun olan öğrenciler Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Öğretmenliği, Meteoroloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,  Elektronik Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş imkânına sahiptirler.

 

Design ~GAÜN WebTeam