Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION 
HOMEPAGESURGICAL MEDICINE DEPARTMENTS
General Information

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında, her yaş grubundaki hastaya yapılacak ameliyatlarda anestezi uygulamalarını başarıyla gerçekleştirmektedir. Anestezi öncesinde hastanın tıbbi geçmişine yönelik değerlendirme yapılması, ameliyat sonrası ağrı tedavisi uygulamaları için konsültasyon hizmetleri de verilmektedir.

Kalp Cerrahisi gibi yüksek riskli ameliyatların yanı sıra sezaryen ve epidural anestezi ile doğum gibi alanında özel dikkat ve uzmanlaşma gerektiren uygulamalar da hastanelerimiz uzmanlarının başarıyla uyguladıkları hizmetler arasındadır. Ağrı (algoloji) yanı sıra yataklı reanimasyon ünitesi bulunan anabilim dalında;

Tüm cerrahi bölümler için,

Ameliyat öncesi dönemde hasta hazırlığı
Sedasyon altında her türlü girişimsel tanı işlemi
Son teknoloji cihazlar ile anestezi uygulaması
Kronik ağrı tedavileri ile ilgili işlemler yapılmaktadır.

Yapılan uygulamalar:

Postoperatif analjezi, ağrısız doğum, akupunktur, sinir blokları, ağrı tedavisi amaçlı spinal, epidural port takılması, çöliak ganglion bloğu, gasser ganglion bloğu, lomber sempatik blok, lizis gibi invaziv girişimler de yapılmaktadır.

ALGOLOJİ (AĞRI BİLİM DALI)

Hastanemiz bünyesinde hizmet vermekte olan ağrı tedavi merkezinde kronik ağrılı hastaların değerlendirilmesi, tanılarının konulması ve uygun tedavileri yapılmaktadır. Hastalarda en sık rastlanan kronik ağrı yakınmaları baş, boyun, sırt, bel ağrıları, migren, kanser ağrısı, eklem ve kas ağrıları, gerilim tipi baş ağrısı, zonaya bağlı ağrılar, sinir hasarı ile seyreden nöropatik ağrılar, bel ve boyun fıtığına bağlı ağrılar, bel ve boyun fıtığı operasyonları sonrası ortaya çıkan kronik ağrılar, osteoporoza bağlı ağrılar ve fantom ağrısı olarak sayılabilir.

Bu merkezde hastalara ilaç ve medikal gereç teknolojisindeki gelişmeler ve bilimsel yenilikler doğrultusunda hizmet verilmektedir. Bilimsel temellerle dayandırılarak oluşturulan tedaviler uygulanmaktadır.
C kollu fluroskopi eşliğinde radyofrekans (termal) tedavi yöntemleri, akupunktur, tetik nokta enfeksiyonu gibi yöntemler uygulanmaktadır.
Tedavi uygulamalarıyla ilgili hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirilme yapılmakta ve hastalar tedavi süresince yakından takip edilmektedir.

 

AKADEMİK PERSONEL :
 
Prof.Dr. SITKI GÖKSU
Prof.Dr. SÜLEYMAN GANİDAĞLI
Prof.Dr. LÜTFİYE PİRBUDAK
Prof.Dr. MEHMET CESUR
Prof.Dr. AYŞE MIZRAK ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. ELZEM ŞEN
Yrd.Doç.Dr. BERNA KAYA UĞUR

Design ~GAÜN WebTeam