Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BANKING AND INSURANCE PROGRAMME 
HOMEPAGE
General Information
Programın Amacı

Para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençleri yetiştirmektir.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, öğrencileri, iş hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler ile donatmayı hedeflemektedir. Okutulan derslerde önce teorik bilgi aktarılmakta ardından piyasalara yönelik sınıf içi uygulamalar yapılmaktadır. İlk yıl ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk gibi temel dersler; ikinci yıl krediler, Türk mali sistemi ve bankacılık, sigortacılık işlemleri, portföy yönetimi gibi meslek dersleri okutulmaktadır. Bunun yanısıra öğrencilerimizin İngilizceyi mesleki olarak çok iyi düzeyde kullanabilmeleri için İngilizce ağırlıklı, eğitim müfredatı uygulanmaktadır. Sınıf içi uygulamaların yanında, öğrencileri iş hayatına hazırlamak için, okul dışında ilgili çeşitli işyerlerinde iş başı eğitim dersleri verilmektedir. Programı bitirebilmek için en az gerekli kredi sayısı en az 120 AKTS'dir.

Programın Hedefi

Öğrencilerimiz, temel, sektörel ve hukuksal bilgilerle donatılmış nitelikli çalışanlar olarak yetiştirilmektedir. Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi uzmanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir.

Bu Program İle;

Öğrencilerimiz; Bankacılık ve Sigortacılık  konularını kapsayan, mesleki derslerin yanında piyasada ihtiyaç duyacağı branşı ile ilgili diğer dersleri de teorik ve uygulamalı bir şekilde alarak hayata hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz; bankacılık ve finans sektöründe ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmektedir. iş ortamının içinde bulunması, piyasayı ve mesleğini daha iyi tanıması için 2. sınıf öğrencileri yaz dönemlerinde 30 işgünü zorunlu stajı  öncelikle banka ve finans kuruluşlarında ayrıca muhasebe bürolarında veya uygun işyerleri veya kamuda yapmaktadır.

Mezunlarımız, bankacılık ve finans sektöründe,  kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmektedir.  Değişik sektörlerde faaliyet gösteren özel işletmelerin muhasebe, finans satın alma, satış ve personel bölümlerinde görev alabilmektedirler. Mezun olduktan sonra yasal prosedürleri tamamlayanlar Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik yapabilmektedirler.

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız, Açık Öğretim Fakültesinin belli bölümlerinin 3. sınıflarına doğrudan ve sınavsız olarak geçebilmektedir. Ayrıca  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey geçiş sınavında yeterli puanı alanlar çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçebilmektedir.