Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ
Code
EKON 447
Course Info
Küreselleşme ve Bölgeselleşme kavramları; Avrupa entegrasyonun (AB) oluşumu:Gümrük Birliğinden Parasal birliğe değişik aşamalar; AB’de Ekonomik ve Sosyal Politikaların Uyumlaştırılması: Para politikası, Ortak Ticaret, Rekabet, Ortak Tarım, Sanayi, bölgesel kalkınma, vergi politikaları ve sosyal politikalar; Türkiye-AB İlişkileri: Ankara Anlaşması, Gümrük Birliği ve Tam Üyelik Süreci.   
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam