Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
BÜTÇE
Code
EKON 429
Course Info
Bütçenin anlamı, niteliği ve tarihi gelişimi, bütçenin kurumsal gelişimi, kuramsal gelişim içinde Planlama Programlama Bütçeleme Sisteminin (PPBS) yeri, PPBS’in Türkiye’de uygulanması ve Program Bütçe Sistemi (PBS), bütçenin hazırlanması ve uygulanması, bütçenin denetimi, temel bütçeleme ilkelerinden sapmalar ve Türkiye’deki uygulamalar.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam