Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRKİYE EKONOMİSİ
Code
EKON 421
Course Info
Milli gelir hesaplarının tarihsel gelişimi. Türkiye'de gelir dağılımı. Kamu maliyesinde gelişmeler; iç ve dış borç analizleri. Tarım ve sanayi sektörlerindeki gelişmeler. KİT'lerin ekonomideki yeri ve özelleştirilmeleri. 1958, 1970 ve 1980 ekonomik istikrar kararları; ödemeler dengesi politikası; ihracat ve ithalat rejimleri ve dış ticaret politikaları. Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisi üzerindeki muhtemel etkileri.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam