Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
İŞ HUKUKU
Code
İŞLT 310
Course Info
İş Hukukunun Konusu Ve Nitelikleri, İş Hukukunun Doğuşu Ve Gelişimi, İş Hukukunun Temel İlkeleri, İş Hukukunun Kaynakları, İş Hukukunun Temel Kavramları, İş Kanununun Kapsamı, Hizmet Akdi, Çalışma Süreleri, Ücretli Tatiller, Yıllık Ücretli İzin, Toplu İş Hukuku, Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi, Uyuşmazlıklar, Grev Ve Lokavt.
Credit
3
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam