Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
EKONOMİK ENTEGRASYON VE AB
Code
EKON 356
Course Info
Uluslararası ekonomik bütünleşmenin tarihsel seyri, ekonomik bütünleşmenin anlamı, aşamaları. Ülkeleri bütünleşmeye iten nedenler. Entegrasyon Teorisi, entegrasyonun statik kazançları, entegrasyonun dinamik kazançları, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya’daki iktisadi birleşmeler. Coğrafi bölge esasına dayanmayan birleşmeler, ekonomik bütünleşme ve ulusal ekonomi politikalarının uyumlaştırılması. Avrupa Birliğinin tarihsel gelişimi, Avrupa Birliğinin yapısı, organları, Ekonomik ve Parasal Birlik, Tek Avrupa Pazarı.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam