Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ÇALIŞMA EKONOMİSİ
Code
EKON 330
Course Info
İş piyasaları; emek arzı ve emek arzını etkileyen faktörler; kısa ve uzun vadede emek talebinin belirlenmesi; ücret kavramı ve ücret sistemleri, ücretlerin belirlenmesi ve ücret belirlemenin yasal ve kurumsal yönleri, işsizlik kavramı, mahiyeti ve türleri; işsizlik sigortası; iktisadi açıdan toplu iş sözleşmelerinin mahiyeti, Türk İş Yasaları.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam