Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 09 September 2013
Course Details
Course Title
KONJONKTÜR TEORİLERİ
Code
EKON 318
Course Info
Reel iş çevrimleri kuramı, tarihi perspektifte iş çevrim kuramının incelenmesi, seçilmiş makaleler.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam