Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
KONJONKTÜR TEORİLERİ
Code
EKON 318
Course Info
Reel iş çevrimleri kuramı, tarihi perspektifte iş çevrim kuramının incelenmesi, seçilmiş makaleler.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam