Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
İDARE HUKUKU
Code
İŞLT 324
Course Info
 İdare Kavramı, İdare ile İlgili Anayasal İlkeler, İdari Yapının Genel Görünümü, Merkezden ve, Yerinden Yönetim, Yetki Genişliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkesi, Kamu Görevliliği ve Memur Kavramı, Memurun Hak ve Ödevleri, Disiplin Suçları ve Disiplin Soruşturması, Görevden Uzaklaştırma, Memurların Mali Sorumluluğu, Memurluğun Sona Ermesi ve Emeklilik, Kamu Malları, İdarenin Mal Edinmesi, Kamu Hizmeti, İdari Kolluk, İdarenin İşlemleri, Eylemleri ve İdarenin Sözleşmeleri, İdari Sorumluluk, İdari Yargı ve Özellikleri, İdari Dava Türleri, Yasa Yolları
Credit
3
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam