Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
İKTİSAT SOSYOLOJİSİ
Code
EKON 324
Course Info
Ekonomik kavramların sosyal bünyedeki değerlendirilmeleri; toplumsal sistem ve toplumun özellikleri; toplumların geçirdiği sosyo-ekonomik gelişme aşamaları ve mekana yansıyışı: Köy, kasaba, şehir toplumları. Ekonomik sistemler ile sosyal sistemler arasında karşılaştırmalı analizler; toplumsal yapı ve toplum tipleri; toplumsal tabakalaşma; endüstri toplumu teorisi.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam