Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 09 September 2013
Course Details
Course Title
YÖNETİM ORGANİZASYON
Code
İŞLT 207
Course Info
Yönetim ve yönetici kavramları, organizasyonun tanımı, organizasyonu departmanlara ayırma, örgütün yapısı ile ilgili temel sorunlar. Klasik, Neo-Klasik ve insan ilişkileri yaklaşımları, modern yönetim teorileri, sistem ve durumsallık yaklaşımı, çatışma yönetimi, liderlik, haberleşme, motivasyon.
Credit
3
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam