Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
YÖNETİM ORGANİZASYON
Code
İŞLT 207
Course Info
Yönetim ve yönetici kavramları, organizasyonun tanımı, organizasyonu departmanlara ayırma, örgütün yapısı ile ilgili temel sorunlar. Klasik, Neo-Klasik ve insan ilişkileri yaklaşımları, modern yönetim teorileri, sistem ve durumsallık yaklaşımı, çatışma yönetimi, liderlik, haberleşme, motivasyon.
Credit
3
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam