Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 09 September 2013
Course Details
Course Title
KAMU EKONOMİSİ
Code
EKON 210
Course Info
Kamu ekonomisi teorisine giriş, kamu ekonomisi ve piyasa ekonomisi ayrımı ve özellikleri. Devlet- toplum- piyasa ilişkisi çerçevesinde kamusal alan, tam kamusal mallar, yarı kamusal mallar, piyasa aksaklıkları ve devletin rolü, dışsallıklar, fayda- maliyet analizi, kamusal seçiş teorisi, oylama mekanizması, oy çokluğu kuralı. Vergilemede adalet ve etkinlik, dolaylı ve dolaysız vergiler, optimal vergileme.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam