Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
KAMU EKONOMİSİ
Code
EKON 210
Course Info
Kamu ekonomisi teorisine giriş, kamu ekonomisi ve piyasa ekonomisi ayrımı ve özellikleri. Devlet- toplum- piyasa ilişkisi çerçevesinde kamusal alan, tam kamusal mallar, yarı kamusal mallar, piyasa aksaklıkları ve devletin rolü, dışsallıklar, fayda- maliyet analizi, kamusal seçiş teorisi, oylama mekanizması, oy çokluğu kuralı. Vergilemede adalet ve etkinlik, dolaylı ve dolaysız vergiler, optimal vergileme.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam