Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ANAYASA HUKUKU
Code
ISLT 118
Course Info
Türkiye'de Anayasa gelişmesi 1961 Anayasasının nitelikleri, 1982 Anayasasının başlıca özellikleri, Devletin temel nitelikleri, Devlet fonksiyonları ve Kamu Hukuku işlemleri, Yasama-Yürütme ve Yargı fonksiyonları, TBMM'nin kuruluşu, Milletvekillerinin seçimi, Seçim sistemleri, TBMM üyelerinin hukuki statüsü, TBMM’nin iç yapısı, Çalışma düzeni, Görev ve yetkileri, Yürütme organı, Olağanüstü Yönetim usulleri ve Anayasa yargısı, Siyasal partiler, Temel Hak Genel Teorisi
Credit
3
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam