Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 09 September 2013
Course Details
Course Title
KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KRİZLER
Code
EKON 317
Course Info
Küreselleşmenin niteliği ve boyutları, Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan bankacılık ve döviz krizlerinin örnekleri.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam