Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
MALİYE POLİTİKASI
Code
EKON 403
Course Info
Mali teori ve politikaya giriş; kamu harcamaları; bütçe hazırlama tekniği; vergi ve sübvansiyonlar; kamu maliyesi ve finansmanı; mali politikalar ve gelir dağılımı.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam