Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
KAMU MALİYESİ
Code
EKON 309
Course Info
Ekonomik sorun ve devletin ekonomideki varlık nedeni; piyasa ekonomisi ayrımı; kamu harcamalarının tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması. Bütçe işlevleri ve ilkeleri; klasik, PPBS ve sıfır esaslı bütçeleme sistemleri, Türkiye'de bütçeleme süreci. Kamu gelirleri, kamu borçları ve maliye politikasına giriş.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam