Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ENVANTER VE BİLANÇO
Code
İŞLT 201
Course Info
Envanter kavramı, envanter çeşitleri, envanter değerleme yöntemleri, dönen varlıklarla ilgili envanter işlemleri, duran varlıklarla ilgili envanter  işlemleri, pasif hesaplarla ilgili envanter ve değerleme işlemleri, gelir ve gider hesaplarıyla ilgili dönem sonu işlemleri, mali tabloların hazırlanması.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam