Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
İSTATİSTİK I
Code
EKON 251
Course Info
Temel kavramlar; küme teorisi; temel olasılık aksiyon ve teorileri, sonlu örnekler ve sayım teknikleri; bağımlı ve bağımsız olaylar; şartlı olasılık, tesadüf değişkenler ve dağılımlar; beklenen değer, varyans ve korelasyon; bazı özel dağılımlar.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam