Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
HUKUKA GİRİŞ
Code
ISLT 107
Course Info
Dernekler, vakıflar, ortaklıklar ve anonim şirketler hakkında kısa bir açıklama. Devletin egemenliği, yasama yetkisi ve görevleri, yürütme gücü ve ödevleri, yargı yetkisi, kanun önünde eşitlik, temel hak ve özgürlükler, sosyal-ekonomik haklar ve ödevler, devletin sorumluluğu, Kamu İktisadi Teşebbüsler.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam