Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ROMAN TARİHİ
Code
TDE 583
Course Info
Bir edebiyat türü olarak roman, Batı’da ve Türk edebiyatında romanın gelişim sürecine dair dikkatler, romanın materyal ögeleri, romanın teknik ögeleri. A.Romanın Materyal Ögeleri 1.Anlatıcı 2. Bakış açısı 3. Olay örgüsü 4. Roman kişileri 5. Romanda zaman 6. Romanda mekan  7. Dil ve üslup  8. Romanın fikir dünyası B. Romanın Teknik Ögeleri. Anlatma Teknikleri: a. Anlatma-gösterme teknikleri b. Tasvir  c. Özetleme d. Mektup  e. Geriye dönüş f. Montaj g. Otobiyografik teknik h. Diyalog tekniği ı. Çözümleme tekniği i. Bilinç akışı tekniği vb. Bu tasnif ve incelemenin romanlar üzerinde uygulanması. Romanda Ölçü: 1. Sosyolojik ölçü 2. Mistik ölçü 3. Felsefi ölçü 4. Kültür ölçüsü
Romanda Yapı Tipleri: 1. Trajik Yapı 2. Duygusal Yapı 3. Cezalandıran Yapı 4. Merhamet uyandıran yapı 5. Bozulmayı esas alan yapı 6. Fikir ağırlıklı yapı
Roman Okuma Çeşitleri: 1. Biyografik okuma 2. Politik okuma 3. Sosyolojik okuma 4. Metafizik okuma 5. Varoluşçu okuma 6. Ontolojik okuma 7. Psikanalitik okuma
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam