Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA HİCİV VE MİZAH
Code
TDE 579
Course Info
Mizah ve hiciv kavramları hakkında bilgi verilmesi. Türk edebiyatında mizah ve hicvin doğuşu ve gelişimi. Klasik edebiyatımızda mizah ve hiciv. Tanzimat döneminde mizah ve hiciv (Ziya Paşa, Namık Kemal, Şair Eşref). Meşrutiyet döneminde mizah ve hiciv (Refik Halit Karay, Fazıl Ahmet Aykaç, Neyzen Tevfik). Cumhuriyet döneminde mizah ve hiciv (Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon).
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam