Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
UYGULAMALI HALK BİLİMİ
Code
TDE 562
Course Info
Halk bilimi araştırmaları alan araştırması/derleme, bilimsel inceleme ve üçüncü boyut/uygulama olmak üzere üç aşamalı bir yapıya sahiptir. Alan araştırmaları neticesinde elde edilen verilerin, bilimsel kuram ve yöntemlere göre incelenmesi ve sosyal, kültürel alanda görülen problemlere çözüm üretecek şekilde uygulamaya aktarılması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Medya-halk bilimi ilişkisi, teknoloji-halk bilimi ilişkisi, gelenek ve modernite tartışmaları ele alınacaktır.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam