Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
HALK ŞİİRİNDE EDEBÎ SANAT ARAŞTIRMALARI
Code
TDE 531
Course Info
Türk halk şiiri; Anonim Halk Şiiri, Âşık Şiiri ve Dinî-Tasavvufî Türk şiiri olmak üzere üç ayrı bağlam içerisinde ve birbirleriyle ilişkili olarak ortaya konan ürünleri kapsayan bir adlandırmadır. Halkın estetik duygularını yansıtan bu ürünlerde edebî sanatların kullanımı örneklerle ve halk, edebiyat ve sanat kavramları ekseninde incelenecektir.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam