Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATLARI I
Code
TDE 529
Course Info
Türk halk edebiyatının kaynakları ve tarihî gelişimi içerisinde Türk boylarının halk edebiyatları karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Türk Dünyası ve Türk kültür alanı kavramları. Türk boylarının halk edebiyatlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesinde yöntem sorunları. Oğuz grubu Türk boylarında halk edebiyatı tür ve şekilleri. Türkmenistan ve Azerbaycan sahası halk edebiyatlarında örnek metinlerin incelenmesi.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam