Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TASAVVUFÎ HALK EDEBİYATI
Code
TDE 528
Course Info
Tasavvuf, mutasavvıf, sûfî terim ve kavramları. Tasavvuf kuram ve teorileri. Türk tasavvufunun kaynakları ve tarihî gelişimi. Âşıklık geleneği ve tekke-tasavvuf geleneği arasındaki ilişki. Başlangıcından günümüze tasavvufî alanda eser veren halk şairleri. Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatında kullanılan tür ve şekiller. Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal vb. şair-mutasavvıflarından örnek metinlerin okunması ve incelenmesi.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam