Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRKÇENİN SES TARİHİ
Code
TDE 538
Course Info
Ses biliminin konusu olan ünlüler, ünsüzler, hece, ton, vurgu ve  bunların sahip olduğu özellikler, ünlü, ünsüz ve ünlü ünsüz uyumları; benzeşme, aykırılaşma, ağızsılaşma, ikizleşme, örnekseme, ses türemesi vb gibi ses olayları hakkında bilgi verilecek; Türkçenin metinleri art zamanlı olarak ses bilgisi bakımından değerlendirilecek.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam