Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ÖZBEK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI
Code
TDE 524
Course Info
Özbekistan’da yaşayan Türkler arasında yetişmiş olan şair / yazarlar ve bunların meydana getirmiş oldukları sözlü ve yazılı edebiyat eserleri art zamanlı ve eş zamanlı olarak değerlendirilecektir. Bu eserlerden yola çıkılarak Özbek Türkçesinin ses, şekil ve cümle bilgisi esas olmak üzere dil bilgisi özellikleri incelenecektir.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam