Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
EDEBİYAT TEORİLERİ
Code
TDE 507
Course Info
Batı edebiyatında 20. asrın başı ile birlikte ortaya çıkan Yapısalcılık, Psikanaliz, Postyapısalcılık gibi teorileri hem tarihsel açıdan ele alınması hem de bu teorilerin edebî alana uygulanması
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam