Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
The Foreign Languages Education Department (FLED) 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
Code
GEEB 418
Course Info
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam