Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
The Foreign Languages Education Department (FLED) 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
Code
GEİN 312
Course Info
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam