Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
The Foreign Languages Education Department (FLED) 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Code
GEEB 217
Course Info
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
Credit
3
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam