Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
SİSTEMATİK KELAM II
Code
İHL 306
Course Info
İslam dininin temel iman ve akaid meseleleri (Uluhiyet, ilahî sıfatlar, insan özgürlüğü, aklın yetkinliği ve ecel gibi konular ) dini nasslar ve aklî delilleri.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam