Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
TAX ACCOUNTING AND ITS APPLICATIONS
Code
İŞLT 311
Course Info
Vergi denetimi, tanımı, amacı, türleri, teknikleri - I Dönen Varlıklar hesap sınıfının vergisel denetimi, 10 Hazır Değerler hesap grubunun vergisel denetimi - 11 Menkul Kıymetler hesap grubunun vergisel denetimi - 12 Ticari Alacaklar hesap grubunun vergisel denetimi - 13 Diğer Alacaklar hesap grubunun vergisel denetimi - 15 Stoklar hesap grubunun vergisel denetimi - 17 Yıllara Yagın İnşaat ve Onarım Maliyetlei hesap grubunun vergisel denetimi - 18 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunun vergisel denetimi - 19 Diğer Dönen Varlıklar hesap grubunun vergisel denetimi - II Duran Varlıklar hesap sınıfının vergisel denetimi - III Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap sınıfının vergisel denetimi - IV Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap sınıfının verigsel denetimi - V Özkaynaklar hesap sınıfının vergisel denetimi - Gelir Tablosunun vergisel denetimi
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam