Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Lisans Vize Programı 22 March 2017
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 19 September 2013
Course Details
Course Title
TAX ACCOUNTING AND ITS APPLICATIONS
Code
İŞLT 311
Course Info
Vergi denetimi, tanımı, amacı, türleri, teknikleri - I Dönen Varlıklar hesap sınıfının vergisel denetimi, 10 Hazır Değerler hesap grubunun vergisel denetimi - 11 Menkul Kıymetler hesap grubunun vergisel denetimi - 12 Ticari Alacaklar hesap grubunun vergisel denetimi - 13 Diğer Alacaklar hesap grubunun vergisel denetimi - 15 Stoklar hesap grubunun vergisel denetimi - 17 Yıllara Yagın İnşaat ve Onarım Maliyetlei hesap grubunun vergisel denetimi - 18 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunun vergisel denetimi - 19 Diğer Dönen Varlıklar hesap grubunun vergisel denetimi - II Duran Varlıklar hesap sınıfının vergisel denetimi - III Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap sınıfının vergisel denetimi - IV Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap sınıfının verigsel denetimi - V Özkaynaklar hesap sınıfının vergisel denetimi - Gelir Tablosunun vergisel denetimi
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam