Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
İSLAM HUKUK USULÜ
Code
İLH 210
Course Info
İslâm Hukuk usûlünün temel konularının tanıtılması, fıkhî bir hükmün istinbatında metodolojinin yeri, hükümlerin çıkarılmasında izlenen yöntemler, İslâm hukukunun ana ve tâlî delilleri, deliller hiyerarşisi, ihtilaf nedenleri.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam