Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Lisans Vize Programı 22 March 2017
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 19 September 2013
Course Details
Course Title
STATİSTİCS
Code
İŞLT 604
Course Info
"Bu dersle öğrencilerin bilimsel çalışmaları anlama ve değerlendirebilme, bir veri setine uygun analiz tekniklerini uygulayabilme ve istatistik bilgisayar programlarının çıktılarını doğru olarak yorumlayabilme yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu derste çok değişkenli varyans ve regresyon analizleri yanında ana bileşenler, faktör analizi, kanonik korelasyon gibi kovaryans analizleri ve ayırıcı analiz, kümeleme ve çokboyutlu ölçeklendirme gibi sınıflandırma ve gruplandırma teknikleri üzerinde durulmaktadır.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam