Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HEMŞİRELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Atelier - Laboratory
HEMŞİRELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması
Code
HEM 435
Course Info
Biyo-psikososyal boyutları ile insan, insanın normal ve normal dışı davranış örüntüleri, davranışları etkileyen faktörler, davranışların anlamlarına yönelik temel kavramları tanıyabilme, sağlıklı ve ruh sağlığı bozuk olan birey ve gruplarla terapötik iletişim ilke ve tekniklerini kullanabilme, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde sistematik yaklaşımı uygulayabilme, ruhsal sorunu olan bireylere yönelik olumlu tutum/anlayış geliştirebilme, ruhsal bozukluğu olan bireylere özel hemşirelik girişimlerini uygulayabilme ve özel tedavi yaklaşımlarına yönelik uygun hemşirelik becerilerini kullanabilme, ruh sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirme, ruhsal bozuklukları iyileştirme ve rehabilitasyon sürecinde ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin işlevlerini, rollerini ve temel ilkelerinin kazandırılması.
Credit
5
ECTS
0-40
Design ~GAÜN WebTeam