Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HEMŞİRELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Atelier - Laboratory
HEMŞİRELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması
Code
HEM 436
Course Info
Toplumun sağlık sorunlarını çözmek, ilgili kurum, kuruluş ve toplumla işbirliği yaparak, hizmeti ekip çalışması olarak götürmenin yararlarını kavrayıp, özellikle halk sağlığında özel bir önemi olan ev ziyaretlerini planlayıp, uygulamaya koyabilme alanında, topluma ihtiyacı olan sağlık konularında eğitim programları düzenleyebilmesi, bireyin ailenin ve toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığının korunması, geliştirilmesi hastanın evde bakımı ve yeniden güçlendirilmesi ile sağlığı etkileyici olumsuz durumların düzeltilmesi için hemşirelik sürecini uygulayabilme becerilerinin kazandırılabilmesi.
Credit
5
ECTS
0-40
Design ~GAÜN WebTeam