Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HEMŞİRELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Atelier - Laboratory
HEMŞİRELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
Code
HEM 434
Course Info
Ülkemiz koşullarına yönelik, çocuk sağlığı sorunlarını tanıyabilme, çocuk sağlığı sorunlarının çözümünde hemşirenin rolünü kavrayabilme, çocuğu ailesi ve çevresi ile birlikte ele alma, çocuğun yeni doğandan adölesana kadar büyüme gelişme sürecini tanıyabilme, bu süreci olumlu yada olumsuz yönde etkileyen değişik etmenleri tanıma ve değerlendirme, çocukta hastalık belirtisi olabilecek davranış ve fiziksel değişimleri tanıyabilme, çocuk sağlığını bozan sık karşılaşılan ve hastalık/bozuklukların erken tanı, tedavi ve bakımındaki hemşirenin rolünü kavrama yeteneğinin kazandırılması.
Credit
5
ECTS
0-40
Design ~GAÜN WebTeam