Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HEMŞİRELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Atelier - Laboratory
HEMŞİRELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
Code
HEM 432
Course Info
Cerrahi hemşireliği ile ilgili kavram, ilke kural ve araç gereçleri, gerektiği yerde ve hızda uygulayabilme, ortamı sağlığa uygunluk açısından analiz edebilme, hastanın kendi bakımını sağlayabilmesi için etkili bir eğitim ve danışmanlık ortamı geliştirebilme, bakım kalitesini yükseltmek için araştırmanın önemini kavrama ve uygulamaya aktarabilme yeteneğinin kazandırılması.
Credit
5
ECTS
0-40
Design ~GAÜN WebTeam