Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HEMŞİRELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Atelier - Laboratory
HEMŞİRELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
Halk Sağlığı Hemşireliği
Code
HEM 334
Course Info
Halk Sağlığı kavramı, ailenin ve toplumun sağlığının korunmasına ilişkin çevrenin düzenlenmesi bilgisi ve ev ziyaretleri ile uygulamaya dönüştürülmesi becerilerinin kazandırılması, hastalık risklerinin en aza indirilmesinde hemşirenin rolü.
Credit
10
ECTS
6-8
Design ~GAÜN WebTeam