Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HEMŞİRELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Atelier - Laboratory
HEMŞİRELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
Hemşirelikte Araştırma ve Biyoistatistik
Code
HEM 236
Course Info
Bilimsel yöntem ve istatistik; araştırma hakkında genel bilgiler; araştırmanın aşamaları ve özellikleri; araştırma tipleri ve özellikleri; örnekleme yöntemleri; araştırmanın planlanması ve uygulanması; verilerin toplanması, dizgelenmesi ve analizi; sonuçların yorumlanması; araştırma raporunun yazılması. Bilimsel yöntem ve istatistik; araştırma hakkında genel bilgiler; sıklık dağılımları; olasılık dağılımları; toplum değerlerinin tahmin edilmesi; önemlilik testleri hakkında genel bilgiler; başlıca önemlilik testleri (parametrik, parametrik olmayan, karşılıklı ilişki ve karşılıklı ilişki modeli); zaman dizileri analizi; biyomedikal deneylerde istatistiksel yöntemler.
Credit
3
ECTS
3-0
Design ~GAÜN WebTeam