Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HEMŞİRELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Atelier - Laboratory
HEMŞİRELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
Hemşirelikte Öğretim
Code
HEM 233
Course Info
Genel öğretim bilgisinin amacı ve önemi, öğretim programlarının sosyal, psikolojik ve ekonomik temelleri. Eğitim-öğretim programlarının özellikleri, geliştirme yöntem ve teknikleri. Öğretim araç, gereçleri ve bunların kullanımına ilişkin ilkeler. Eğitim ve öğretimde “öğretici” unsuru. Hemşirenin eğitimle ilgili işlevleri. Uygulamada kullanacağı bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması. Sağlık eğitiminde genel amaçlar, konular ve yöntemler, sağlık eğitim standartları ve modelleri.
Credit
3
ECTS
3-0
Design ~GAÜN WebTeam