Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
MİKRO İKTİSADİ POLİTİKALAR
Code
EKON 633
Course Info
Özel ve kamusal fayda fonksiyonları, market başarısızlıkları, rekabet ve teknoloji politikalar, doğal monopoller, regülasyon–deregülasyon ve yenilikçi firma yaklaşımı, belirsizlik, dışsallıklar, bölünemezlik ve dışlanamazlık, bölüşüm: gelir politikaları ve faktör stratejileri, devlet müdahaleleri ve bürokrasi, kamusal hizmetler ve sosyal güvenlik ölçütleri, politika uygulamaları ve dünyadan güncel örnekler, eksik ve asimetrik bilgi altında kamusal hizmetlerin modellenmesi.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam