Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
MODERN BÜYÜME TEORİLERİ
Code
EKON 630
Course Info
Büyüme teorileri kapsamında geliştirilen yeni modellerin ele alıp incelenmesi: Genel başlıklar, Harrod-Domar yaklaşımı, temel neoklasik model, dengeli büyüme, Von-Neumann tipi modeller, optimal büyüme, Ramsey tipi modeller, içsel büyüme teorileri, beşeri sermaye, teknolojik gelişim ve büyüme, teknolojinin yayılımı, parasal büyüme teorileri, büyüme modellerine eleştiriler.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam