Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
MALİ İKTİSAT
Code
EKON 629
Course Info
Piyasa aksaklıkları ve kamu kesimi için ekonomik gerekçe; kamu malları teorisi; Lindahl Modeli, Kamu mallarının etkin tahsisi; dışsallıklar: dışsallıklar sorunu, mücadele yöntemleri; kamu mallarına kaynak tahsis mekanizmaları ( oylama modelleri): Optimal Çoğunluk, Bowen- Black Çoğunluk Oylaması, Buchanan-Tullock Modeli, Downs, Romer-Rosenthal Modeli; tercih açıklatma mekanizmaları; kamu fiyatlama politikaları; fayda maliyet analizi.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam