Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 09 September 2013
Course Details
Course Title
İLERİ İKTİSAT POLİTİKASI
Code
EKON 623
Course Info
Politik iktisadın temel kavramları, iktisat politikasının temel amaçları ve araçları, Klasik makro teori ve iktisat politikası, Keynesyen makro teori ve iktisat politikası, Monetarist makro teori, arz iktisadı yaklaşımı ve iktisat politikası, Yeni Klasik teori ve iktisat politikası, Yeni Keynesyen yaklaşım ve iktisat politikası, kamu tercihi, seçmen davranışları ve ekonomik oylama teorisi, politik devresel dalgalanmalar teorisi incelenecektir.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam